ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> ศิลปะการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมชาติ กิจยรรยง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ทีบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003406
เลข ISBN 9786167167077
ปีที่นำเข้า 2014-07-10
จำนวนหน้า 226
รายละเอียด ศิลปะการถ่ายทอด” ถือ เป็นความสามารถประการสำคัญของมนุษย์ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเสริมความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ความพึงพอใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และประพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ชื่อว่า นักพูด นักบรรยาย นักฝึกอบรม โฆษก พิธีกร วิทยากร ครูบาอาจารย์ นักเทศน์ นักขาย ตลอดจนหัวหน้า ผู้นำและผู้บริหาร ทุกระดับ เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่ต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อให้คนอื่นเกิดความเข้าใจ เห็นด้วยคล้อยตาม และนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ดังนั้นผู้ถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องรู้หลักการ เข้าใจกฎเกณฑ์ มีเทคนิคโดยใช้ภูมิปัญญา ความฉลาดเฉลียวของตนประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมอย่างมีปกกระบวนท่าและลีลา เป็นที่พอใจของผู้ฟังทั้งเนื้อหาสาระและความเพลิดเพลินในการเรียนรู้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.129.52