ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02003445
เลข ISBN 9786165261081
ปีที่นำเข้า 2014-07-17
จำนวนหน้า 106
รายละเอียด องค์กรต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน อาทิ องค์กรการเมือง องค์กรราชการ องค์กรการศึกษา ฯลฯ ล้วนแก้ปัญหาใหญ่และยากต่างๆ ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ยาเสพติด ความรุนแรง การทำลายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพราะมี “โครงสร้าง” เชิงอำนาจที่เน้นการใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และการสั่งการจากบนลงล่าง ในองค์กรชนิดนี้ การเรียนรู้น้อย เพราะคนที่มีอำนาจก็ใช้การ “สั่งการ” มากกว่าการใช้ความรู้และการเรียนรู้ ต้องการให้คน “ทำตาม” มากกว่าเรียนรู้ คิดและตัดสินใจเอง ทั้งหมดเป็น “โครงสร้าง” ที่บีบคั้นให้ทุกคนเหมือนติดคุกทางสังคม ไม่มีเสรีภาพและศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ และฉุดดึงให้ยิ่งตกอยู่ในวังวนการใช้อำนาจซึ่งทำให้วิกฤติหนักขึ้น ในเมื่อเหตุของปัญหาอยู่ที่ “โครงสร้าง” ทั้งโครงสร้างความคิด องค์กร และสังคม จึงต้องมีวิธีเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ทางความคิด ทางองค์กร และทางสังคม โดยไม่ใช้อำนาจหรือความรุนแรง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.129.52