ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> โพรโทซัววิทยาอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บพิธ จารุพันธุ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004130
เลข ISBN 9745373753
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 434
รายละเอียด หนังสือ โพรโทซัววิทยา เล่มนี้ มีเนื้อหาสามส่วนหลัก ได้แก่ บทบาทของโพรโทซัวในระบบนิเวศ ซึ่งได้แก่ สภาพที่อยู่อาศัย ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และบทบาทของโพรโทซัวในแหล่งน้ำ ส่วนที่สองเป็นเรื่องของลักษณะทางสัณฐานวิทยา ออร์แกเนลล์สำคัญภายในเซลล์ ระบบทางสรีระที่สำคัญต่อกิจกรรมของเซลล์และวัฏจักรชีวิต ส่วนที่สามเป็นอนุกรมวิธาน การจัดหมวดหมู่ลักษณะสำคัญของกลุ่ม และยกตัวอย่างชนิด โดยเฉพาะชนิดที่พบได้เสมอ โดยมีภาพประกอบเป็นภาพลายเส้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.224.102