ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> เพื่อนร่วมโลกอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พระไพศาล วิสาโล และ สมควร ไฝ่ดีงาม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สารคดี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005390
เลข ISBN 9786167767086
ปีที่นำเข้า 2015-09-15
จำนวนหน้า 184
รายละเอียด บทความเหล่านี้ได้เคยรวมพิมพ์เป็นหนังสือสองเล่ม คือ ร่วมโลกเดียวกัน และเพื่อนร่วมโลก ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่แบคทีเรียไปจนถึงช้าง ทั้งในแง่ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และโลก ในแง่ที่บ่งชี้ถึงความมีสติปัญญาและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอันเป็นคุณสมบัติที่เราเคยคิดว่าเป็นของมนุษย์เท่านั้น แต่ที่จริงแล้วก็มีอยู่ในสัตว์ด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหาใช่สิ่งต้อยต้ำที่มีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ แต่เป็นเพื่อนร่วมโลก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206