ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งดีมีสุขอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กานธนิกา ชุณหะวัต
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ภาวิดา บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005425
เลข ISBN 9786167745725
ปีที่นำเข้า 2015-09-18
จำนวนหน้า 49
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอำวิธีการต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะทำให้ลูกของตนเอง เรียนเก่งได้ แต่สิ่งสำคัญที่ผู้เขียนต้องกำรจะบอกกับผู้ที่ใช้หนังสือเล่มนีก็คือ หนังสือเล่มนีไม่ สามารถทำให้เด็กเรียนเก่งมากถึงขนาดเป็นอัจฉริยะ แต่สิ่งที่หนังสือเล่มนีสามารถทำได้คือดึงเอาศักยภาพของเด็กออกมา ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข ค้นพบตนเองว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรและเขาจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาชอบ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.94.18