ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> ปรสิตวิทยาของสัตว์น้ำอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง สัตว์น้ำ -- ปรสิต, ปรสิตวิทยา
รหัสหนังสือ­ 02005927
เลข ISBN 9786165561198
ปีที่นำเข้า 2016-05-24
จำนวนหน้า 662
รายละเอียด หนังสือปรสิตวิทยาของสัตว์นํ้า มีเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางปรสิตวิทยาของสัตว์นํ้า เริ่มตั้งแต่วิธีการแยกตัวอย่างปรสิตจากสัตว์นํ้า วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างปรสิต การจำแนกกลุ่มของปรสิตที่พบ วิธีการวัดขนาดตัวอย่างของปรสิตแต่ละกลุ่มเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจำแนกชนิด การจำแนกกลุ่มของปรสิตนั้น ผู้เขียนใช้การจำแนกที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้อ้างอิงในการเขียนเอกสารวิชาการได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลของปรสิตในแต่ละกลุ่ม ผู้เขียนได้เพิ่มข้อมูลตัวอย่างที่พบในประเทศไทยที่ผู้เขียนได้จากการสำรวจปรสิตในสัตว์นํ้าต่าง ๆ จากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาในเรื่องของการใช้ยา และสารเคมีเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้พิจารณาประกอบการรักษาโรคปรสิตที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.99.222