ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> 30สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภทันใจ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อมตะ เทพรักษา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ แฮปปี้บุ๊ค
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005948
เลข ISBN 9786162923395
ปีที่นำเข้า 2016-06-03
จำนวนหน้า 145
รายละเอียด เพราะมนุษย์เรามีเลือดเนื้อ จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ต้องการความหวังกำลังใจ และที่สำคัญคือ ความอยาก อยากได้ อยากมี อยากเป็นจึงต้องขวนขวายทั้งแรงกายแรงใจเสาะแสวงหาให้ได้ตามที่ต้องการ และเพราะคนเราต่างก็มีความเชื่อ ความศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์ แม้แต่บุคคลหรืออริยบุคคลที่เคารพ เราจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการบูชาพึ่งพาทางจิตใจต่อสิ่งเหล่านี้ได้แต่จะบูชาอย่างไรให้ไม่งมงาย ให้ได้ผล ให้ตัวเรามีความสุข ตั้งอยู่ในหลักของศีลและธรรม ไม่กลายเป็นอวิชชาผิดเจตนา... ขอให้อ่านหนังสือ เล่มนี้ด้วยสติ พินิจพิจารณาด้วยความจริง แล้วท่านจะรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น!
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.65.63