ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> สำเร็จได้จากจิตภายในอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อรรณพ อริยากมลชัย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ Freemind Publishing
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005968
เลข ISBN 9786167115559
ปีที่นำเข้า 2016-06-08
จำนวนหน้า 201
รายละเอียด หนังสือ สำเร็จได้ จากจิตภายใน เล่มนี้ เป็นผลงานคุณภาพที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติ มาเป็นเวลานานของ คุณอรรณพ อริยากมลชัยวิศวกรหนุ่มรุ่นใหม่ ที่สามารถเปิดเผยให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของศาสตร์แห่งตะวันตกและตะวันออก หรืออาจกล่าวได้ว่าเส้นทางสู่ ความสุขที่แท้จริง และ ความสำเร็จ นั้น แท้จริงแล้วคือเส้นทางเดียวกัน ซึ่งด้วยพื้นฐานของการเป็นวิศวกร บวกกับ องค์ความรู้ที่ผ่านการตกผลึกแล้ว ของผู้เขียน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นระบบ มีที่มาที่ไป มีเหตุมีผล ด้วยสำนวนภาษาสมัยใหม่และภาพประกอบที่เป็นรูปธรรมเข้าใจได้ง่าย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.250.73