ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> คนเก่งเรียน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยุดา รักไทย
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006103
เลข ISBN 9789744143150
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 143
รายละเอียด สามารถประสบความสำเร็จในการเรียนได้ โดยไม่จำเป็นต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับการเรียน เราจะมีเวลาพักผ่อนและสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆ ในสถานศึกษา อีกทั้งยังมีเวลาให้แก่ตัวเองในการฝึกทักษะที่สำคัญสำหรับความเจริญก้าวหน้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษา (ต่างประเทศ) ต่างๆ หรือการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ การพัฒนาการจำ การทำข้อสอบ วิธีเรียนในห้องเรียน วิธีเรียนนอกห้องเรียน วิธีทำการบ้าน วิธีอ่านหนังสือ รวมถึงวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง สรุปโดยรวมก็คือเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง "เรียนรู้วิธีที่จะเรียนหนังสือ (Learning How Learn) ให้ได้เป็นอันดับแรกเสียก่อน แล้วพัฒนาการของเราที่จะก้าวไปสู่การเป็น "คนเรียนเก่ง" ก็จะใกล้แค่เอื้อม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.174.191