ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> อันตรายในอาหารผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000465
เลข ISBN 0000
ปีที่นำเข้า 2020-06-15
จำนวนหน้า 18
รายละเอียด มีใครเคยรู้บ้างว่า อาหารที่เรารับประทานอย่าง เอร็ดอร่อยเป็นประจำาทุกวัน บางครั้งก็มีอันตรายแอบแฝง มา และส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของเรา ทำาให้เกิด อาการเจ็บป่วย ตั้งแต่เล็กน้อยจนรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30