ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> Basic Android App Developmentอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.จักรชัย โสอินทร์, พงษ์ศธร จันทร์ยอย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ IDC Premier
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02003832
เลข ISBN 9786162001512
ปีที่นำเข้า 2014-08-19
จำนวนหน้า 266
รายละเอียด แนะนำให้รู้จักระบบปฏิบัติการ Android - แนะนำการติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน - พัฒนาแอพพลิเคชันอย่างง่าย - พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรับ/ส่งข้อความ (SMS) - พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับใช้งาน GPS - พัฒนาแอพพลิเคชันติดต่อบนเครือข่าย - พัฒนาแอพพลิเคชันทำงานกับฐานข้อมูล - พัฒนาเกมในระบบ 2 มิติ - แนะนำเครื่องมือช่วยเหลือในการพัฒนาแอพพลิเคชัน - สอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Android Market - สอนการติดตั้งแป้นพิมพ์ภาษาไทย - แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชัน Emulator - แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนโทรศํพท์จริง - แนะนำการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178