ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ตามรอยพ่อ...เพื่อชีวิตที่พอเพียง...อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุนทร ทวีโภค
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ภาวิดา บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02004000
เลข ISBN 9786167745329
ปีที่นำเข้า 2014-09-15
จำนวนหน้า 33
รายละเอียด แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14