ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> ยาไทยขนานเอกอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่
สำนักพิมพ์ PR Publishing
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02004995
เลข ISBN 9786162882555
ปีที่นำเข้า 2015-05-12
จำนวนหน้า 130
รายละเอียด ปัจจุบัน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีหลายด้านมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะเทคนิคการรักษาสุขภาพ วิทยาการต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาในเมืองไทยอย่างมาก การนำยา และรูปแบบการรักษาจากต่างประเทศก็ดี และรักษาโรคได้ทันใจ หายเร็ว แต่คนไทยใช้ยาต่างประเทศบางอย่างก็ไม่เหมาะกับคนไทย และบางอย่างมีราคาแพง ในฐานะที่เราเป็นคนไทย จำเป็นอย่างยิ่งต้องนำสิ่งที่ดี และภูมิปัญญาของคนไทยมาศึกษา เรียนรู้ พัฒนา ไม่ให้ภูมิปัญญาของชาติสูญหาย จึงได้นำความรู้จากหมอชาวบ้าน ตำราโบราณ มารวบรวมไว้เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาไทย ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา และวิธีการรักษาสุขภาพเดิมของไทยที่เป็นมรดกของชาติ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.179.41