ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การออกแบบเขื่อนหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง วิศวกรรมชายฝั่ง
รหัสหนังสือ­ 02005283
เลข ISBN 9786165561532
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 314
รายละเอียด ชายฝั่งของประเทศไทยได้ถูกกัดเซาะอย่างหนักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างพยายามใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมในการปกป้องชายฝั่ง หลายครั้งที่โครงสร้างดังกล่าวได้พังลงเนื่องจากการออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมชายฝั่ง โดยเฉพาะทฤษฎีที่เกี่ยวกับคลื่นทะเลและการตอบสนองของโครงสร้างต่อคลื่นที่มากระทำ หนังสือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและใช้เป็นคู่มือในการออกแบบที่ ถูกต้อง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้ครอบคลุม การวิเคราะห์สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง การคัดเลือกรูปแบบโครงสร้างเพื่อปกป้องชายฝั่ง ทฤษฎีคลื่นและระดับน้ำ ทฤษฎีการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของเขื่อน รวมไปถึงการยกตัวอย่างที่ผู้เขียนได้ออกแบบไว้จริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.174.191