ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นิตยา เงินประเสริฐศรี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง การจัดการองค์การ, องค์การ
รหัสหนังสือ­ 02005922
เลข ISBN 9786165561624
ปีที่นำเข้า 2016-05-24
จำนวนหน้า 378
รายละเอียด หนังสือทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 1)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การ ทฤษฎีองค์การ และประสิทธิผลองค์การ 2)คิดใหม่เกี่ยวกับการออกแบบองค์การ 3)รูปแบบองค์สมัยใหม่ 4)การออกแบบองค์การด้วยวิธีคิดใหม่ 5)การออกแบบองค์การด้วยวิธีรื้อปรับทั้งระบบ และ 6)การออกแบบองค์การด้วยวิธีรื้อปรับโครงสร้าง จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจและนักบริหารที่จะออกแบบองค์การให้มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษาที่สนใจในเรื่องทฤษฎีองค์การและการออกแบบ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.179.41