ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการยุคใหม่อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จักร ติงศภัทิย์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006070
เลข ISBN 9789744143242
ปีที่นำเข้า 2016-08-31
จำนวนหน้า 175
รายละเอียด การจัดการลอจิสติกส์ และซัพพลายเชน เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานในหลายๆ หน้าที่งานไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายบัญชีและการเงินรวมถึงฝ่ายระบบสารสนเทศ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178