ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006071
เลข ISBN 9789744143280
ปีที่นำเข้า 2016-08-31
จำนวนหน้า 240
รายละเอียด ในช่วงสหัสวรรษใหม่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ต่างก็หันมาเตรียมองค์กรของตนให้มีความพร้อมเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในศักราชใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมพร้อมของหน่วงงานเหล่านั้น ต่างมุ่งเน้นให้มีการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยหวังผลในการเพิ่มประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ลูกค้า และความรู้ซึ่งฝังตัวอยู่ในองค์กร ซึ่งมีแนวคิดหนึ่งที่เป็นสหสาขาวิชาเป็นการบูรณาการทั้งสังคมและเทคโนโลยีคือ การจัดการความรู้ เปรียบเสมือนร่มที่กางออกครอบคลุมวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่แทบทั้งหมด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.235.248