ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การบริหารความเสี่ยงอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006078
เลข ISBN 9789744140340
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 105
รายละเอียด "ความเสี่ยง" อยู่คู่กับ "คุณ" เสมอ ในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องธุรกิจ! ทุกการกระทำและการตัดสินใจของคุณ คือ "ความเสี่ยง" แล้วคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่า "การเสี่ยง" ในแต่ละครั้งของคุณจะไม่นำไปสู่ ความล้มเหลว ผิดพลาด และความเสียหาย ซึ่งอาจกลายเป็น "จุดจบ" สำหรับองค์กร! การบริหารความเสี่ยง เล่มนี้จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงอย่างมั่นใจด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆ และใช้ได้จริงในหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและเตรียมการเพื่อการจัดการกับความเสี่ยงอย่างได้ผล !
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178