ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> สุดยอดผู้บริหารอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006092
เลข ISBN 9789744142474
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 210
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมทุกแง่ทุกมุมที่สำคัญด้านการจัดการ ที่พร้อมจะช่วยให้คุณก้าวขึ้นสู่การเป็น สุดยอดผู้บริหาร ที่อยู่เหนือ ผู้บริหาร ทั้งมวล
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.235.248