ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> นิวเคลียร์เทคโนโลยี: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ด้านดินและพืชอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006278
เลข ISBN 9786165560221
ปีที่นำเข้า 2017-03-09
จำนวนหน้า 394
รายละเอียด แม้ว่านิวเคลียร์เทคโนโลยีจะเกี่ยวข้องกับชีวิตทันสมัยใน ปัจจุบันหลากหลายด้าน แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่ทราบความเป็นมาและประโยชน์ของนิวเคลียร์ เทคโนโลยี หนังสือเล่มนี้ได้นำความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ โดยเริ่มจากโครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี สมบัติของรังสีก่อไอออน รังสีกับชีวิตและการป้องกัน การวัดรังสี และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดรังสี มาบูรณาการกับการประยุกต์ใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านดินและพืช เพื่อช่วยส่งเสริมให้การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้ยกตัวอย่างงานวิจัยในประเทศไทยประกอบ นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการคำนวณ รวมทั้งอภิธานศัพท์นิวเคลียร์ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัยพัฒนา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.241.39