ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> สารปรับปรุงดินอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ปิยะ ดวงพัตรา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006290
เลข ISBN 9786165560245
ปีที่นำเข้า 2017-03-13
จำนวนหน้า 271
รายละเอียด หนังสือ สารปรับปรุงดิน เป็นหนังสือที่เขียนจากการประมวลองค์ความรู้ทางด้านสารที่ใช้ปรับปรุงสมบัติของดินที่มีปัญหาต่อการปลูกพืชทั้งทางด้านเคมีและฟิสิกส์ (กายภาพ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นทางด้านสมบัติ ศักยภาพ และการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินที่เป็นข้อจำกัดต่อการผลิตพืช เช่น ปัญหาความแน่นทึบของดิน การเคลื่อนที่ของน้ำในดิน ความจุในการอุ้มน้ำ การระบายอากาศในดิน และรวมทั้งการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน โดยเฉพาะสภาพกรดและสภาพเบสของดิน ชนิดของสารปรับปรุงดินที่มีรายละเอียดในหนังสือ เน้นชนิดสารส่วนใหญ่ที่มีการใช้และจำหน่ายในประเทศไทย โดยเฉพาะสารปรับปรุงดินในรูปหิน แร่ สารอินทรีย์สังเคราะห์ สารเคมีและสารผสม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67