ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การสื่อสารในองค์การอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006422
เลข ISBN 9786165561594
ปีที่นำเข้า 2017-06-23
จำนวนหน้า 306
รายละเอียด การสื่อสารอย่างมีคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จและการเติบโตขององค์กรทุกประเภท การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหมดให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลในองค์การ "การสื่อสารในองค์การ" นำเสนอหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สไตล์การบริหารงานที่มีผลต่อลักษณะของการสื่อสาร ทิศทางการไหลของข่าวสาร อุปสรรคในการสื่อสารและแนวทางป้องกัน การสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้ง การใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมสมัยใหม่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งมุมมองของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.86.95