ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> บริหารคนโดยองค์รวม : The Holistic People Managementอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.มิชิตา จำปาเทศ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006941
เลข ISBN 9789740202707
ปีที่นำเข้า 2018-01-15
จำนวนหน้า 284
รายละเอียด รวมบทความจากคอลัมน์การบริหารงานและจัดการองค์กร จาก นสพ.ประชาชาติธุรกิจ หลากมุมคิด ฝึกจิตการบริหาร เพื่อพัฒนาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "มนุษย์ในองค์กร" "คน" เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าขององค์กร และตัวตนของคนมีความเชื่อมโยงอันหลากหลายต่อสรรพสิ่ง บริหารคนโดนองค์รวม ก็คือความใส่ใจต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันนั้น ทั้งจิตวิญญาณอันดีงาม ความมีวินัย และสุขภาพอันเข้มแข็ง การให้ความสำคัญกับองค์รวมย่อมต้องอาศัยความเชื่อมั่นในศักยภาพที่คนทุกคนมีอยู่ นั่นคือความสามารถที่จะพัฒนาสร้างสรรค์เพื่อการสร้างองค์กรที่มีความสุขและเปี่ยมประสิทธิภาพ ข้อเขียนและแนวคิดล้ำค่าของ ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดวิสุทธิ จะชวนคุณให้เพลิดเพลินกับมุมมองกว้างขวางหลากหลายเพื่อการสร้างสรรค์องค์กรให้เข้มแข็งด้วยความสามารถของมนุษย์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142