ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> คู่มือปฏิบัติการ การสำรวจดินอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เอิบ เขียวรื่นรมณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007598
เลข ISBN 9745374172
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 190
รายละเอียด คู่มือปฏิบัติการ การสำรวจดิน มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเทคนิคในการศึกษาดิน ทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ เพื่อความเข้าใจลักษณะต่าง ๆ ของดินและการทำแผนที่ดิน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลทางดินในการวางแผนการใช้ที่ดิน นอกจากจะใช้ประกอบการศึกษาดินเพื่อการเกษตรแล้ว ยังสามารถใช้กับงานด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับที่ดิน นิเวศวิทยา วิศวกรรมโยธา และด้านทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดินด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.92.49