ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การบริหารธุรกิจยุคใหม่ด้วยการวิจัยดำเนินงานอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007600
เลข ISBN 9786165560382
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 376
รายละเอียด การใช้ทฤษฎีเชิงเส้นตรง การจำลองปัญหาการขนส่ง ความน่าจะเป็น ทฤษฎีเกม และการวิเคราะห์การตัดสินใจ และมีแบบฝึกหัดให้ทดลอง มีเนื้อหาทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.189.51