ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> พืชอาหารสัตว์เขตร้อนอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สายัณห์ ทัดศรี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007606
เลข ISBN 9745374377
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 542
รายละเอียด เนื้อหาได้รวบรวมข้อมูลของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้มากที่สุด เช่นพืชวงศ์หญ้า พืชวงศ์ถั่ว หญ้าอาหารสัตว์เขตร้อนบางชนิดในประเทศไทย ถั่วอาหารสัตว์เขตร้อนบางชนิดในประเทศไทย สภาพแวดล้อมกับการเจริญเติบโตและพัฒนาของพืชอาหารสัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ในเขตร้อน การใช้ปุ๋ยในพืชอาหารสัตว์ คุณภาพของพืชอาหารสัตว์เขตร้อน การจัดการอาหารหยาบในช่วงฤดูแล้ง พืชอาหารสัตว์ในระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ เทคนิคการเก็บข้อมูลงานวิจัยพืชอาหารสัตว์ พฤติกรรมการแทะเล็มของสัตว์เคี้ยวเอื้อง การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์เขตร้อน การปรับปรุงพืชอาหารสัตว์เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.129.52