ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย “R”
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชูศักดิ์ จอมพุก
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007608
เลข ISBN 9786165560931
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 349
รายละเอียด การวางแผนการทดลองด้านพืชและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยในแต่ละ แผนการทดลองจะกล่่าวถึงทฤษฎีเพื่อความเข้าใจในหลักการของการเลือกแผนการทดลอง และวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน นอกจากนี้ในแต่ละบทจะมีตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้ผลสรุป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143