ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 2.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รัฐชา ชัยชนะ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007610
เลข ISBN 9786165562157
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 269
รายละเอียด เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน คำนิยาม ความหมาย ประวัติความเป็นมาด้านชนิดพันธุ์ต่างถิ่น แนวคิดสมมติฐาน และทฤษฎีทางวิชาเกี่ยวกับการรุกราน และการกำจัดและควมคุมชนิดพันธ์ุต่างถิ่นด้วยวิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพเป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.129.52