ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007621
เลข ISBN 9786165560474
ปีที่นำเข้า 2018-06-12
จำนวนหน้า 194
รายละเอียด หนังสืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรนี้ได้มีการรวบรวม และเรียบเรียงให้ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการผลิตพืช ได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาศึกษา และพัฒนาการเกษตร โดยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรเข้ามาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรต่อไป ซึ่งในเนื้อหาจะประกอบด้วย เครื่องจักรกลเกษตรในการพัฒนาการเกษตร ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์จับยึด เครื่องยนต์เล็ก รถแทรกเตอร์ และรถไถเดินตาม เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือปลูกพืช เครื่องมือในการดูแลพืช ระบบการให้น้ำพืช และเครื่องมือเก็บเกี่ยวและเกี่ยวนวด ซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนในเชิงที่ทำให้ผู้อ่านทุกระดับสามารถเข้าใจได้ง่าย และไม่มีเนื้อหาที่เฉพาะทางมากจนเกินไป จึงเห็นว่าผู้ที่สนใจในด้านเครื่องจักรกลเกษตรสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างยิ่ง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.70.233