ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> วัชพืชในประเทศไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล ศ.ดร.รังสิต สุวรรณเขตนิคม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007644
เลข ISBN 9745539732
ปีที่นำเข้า 2018-07-02
จำนวนหน้า 450
รายละเอียด ปัจจุบันการจัดการวัชพืชมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า วัชพืชทำให้ผลผลิตพืชลดลง วัชพืชแต่ละชนิดก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืชมากน้อยต่างกัน และการจัดการวัชพืชแต่ละชนิดนั้นก็มีความยากง่ายแตกต่างกันด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจำแนกวัชพืชแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง หนังสือวัชพืชในประเทศไทย ประกอบด้วยภาพวัชพืชชนิดต่าง ๆ ที่พบในประเทศไทย พร้อมคำบรรยายลักษณะประจำของของวัชพืชแต่ละชนิดนั้น ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือในการจำแนกวัชพืชในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.189.51