ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ภาษาศาสตร์ -> ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร BOOK 1 รหัส 2000-1201อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ภาษาศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008085
เลข ISBN 9789743895722
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 210
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้่ได้ปประโยชน์ในการศึกษาภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น12บท มีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติทั้งการฟังพูด อ่าน เขียน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134