ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ภาษาศาสตร์ -> ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร BOOK 2 รหัส 2000-1202อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ภาษาศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008086
เลข ISBN 9789743895739
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 222
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้่ได้ปประโยชน์ในการศึกษาภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น10บท มีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติทั้งการฟังพูด อ่าน เขียน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ: การอ่านL
ชื่อสมาชิก วรรณิศา กรมแสง วันที่ 2022-10-12 21:47:41
 
 
44.223.39.67