ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> การละเมิดลิขสิทธิ์ คดีศึกษาว่าด้วยสิทธิโดยธรรม เล่ม 1อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เจษฎ์ โทณะวณิก
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008970
เลข ISBN 9786163022288
ปีที่นำเข้า 2022-05-25
จำนวนหน้า 524
รายละเอียด ในการเขียนเรื่องสิทธิโดยธรรมนี้ ผู้เขียนใช้วิธีการอธิบายประเด็น โดยรวมของเรื่องดังกล่าว และอธิบายแยกแต่ละประเทศที่ได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างในลักษณะของกรณีศึกษา โดยมีการนำคดีในแต่ละประเทศมาเขียน เป็นบางคดีค่อนข้างละเอียด เพื่อประสงค์ที่จะให้เป็นหนังสือในลักษณะของคดีศึกษา (case book) โดยประเทศที่ได้เลือกมานั้นเป็นบรรดาประเทศที่คิด ว่าจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษากฎหมายในเรื่องสิทธิโดยธรรมโดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงกับบริบทของกฎหมายไทยในลักษณะที่อาจจะไม่ห่างไกลกันมากนัก และใช้เป็นมาตรวัดแนวทางของกฎหมายไทยที่ควรจะเป็นได้อีกด้วย นอกจากนั้น บรรดาประเทศทั้งหลายที่ได้หยิบยกมา ยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถที่จะย่อยเอกสารได้มากกว่า และผู้ที่สนใจศึกษาน่าจะไปทำการสืบค้นเพื่อทำความเข้าใจได้สะดวกกว่าด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208