ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> PDPA & Cybersecurity สิ่งที่องค์กรควรรู้อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008975
เลข ISBN 9786163022325
ปีที่นำเข้า 2022-06-08
จำนวนหน้า 23
รายละเอียด เมื่อกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ (1 มิถุนายน 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีทำการแฮกข้อมูล หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว เพื่อข่มขู่หวังผลประโยชน์ทั้งจากตัวเจ้าของข้อมูลเองและจากบุคคลที่ดูแลข้อมูล ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เนื้อหาภายในเล่มนี้จึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย PDPA และการวางระบบป้องกันภัย Cyber Security โดยตรงจากบทสัมภาษณ์คุณเอกรัตน์ บุณยรัตนกลิน กรรมการบริหารและประธาน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้นำไปปฏิบัติใช้ได้จริง ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และการวางระบบ Cyber Security น่าจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.235.248