ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ตอบข้อสงสัย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPAอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008987
เลข ISBN 9786163022370
ปีที่นำเข้า 2022-07-18
จำนวนหน้า 30
รายละเอียด หากคุณเป็นผู้ประกอบการ หรือตัวแทนองค์กรที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ไปแล้ว วันนี้คุณต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อให้สอดรับกับข้อกฎหมายฉบับนี้ ไม่เช่นนั้นอาจได้รับโทษ ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมประเด็นคำถามสำคัญอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ PDPA เป็นการตอบคำถามโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.154.90