ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> Checklist เอกสารและแบบฟอร์ม PDPA ของบริษัทอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02009077
เลข ISBN 9786163022486
ปีที่นำเข้า 2022-09-06
จำนวนหน้า 30
รายละเอียด ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ต้องกระทำภายใต้ฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งต้องอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรและพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้กระทำการแทนในนามของบริษัท หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมรายการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานของส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูล และแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้แต่ละองค์กรนำไปใช้ตรวจสอบว่าหากจะดำเนินการภายใต้หลักกฎหมาย PDPA ให้ครบถ้วนจะต้องดำเนินการอย่างไร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208