ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> PDPA for Recruitment กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับงานสรรหาคัดเลือก VOL.1/2อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02009087
เลข ISBN 9786163022554
ปีที่นำเข้า 2022-10-04
จำนวนหน้า 47
รายละเอียด กฎหมาย PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) ที่ประกาศมาระยะหนึ่ง และมีผลบังคับใช้จริงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานสรรหาและว่าจ้างบุคลากร ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องทำการประมวลผล ทั้งการรับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากผู้สมัครงานโดยตรง หรือได้มาจากแหล่งอื่น รวมทั้งของบุคคลที่ 3 ที่ผู้สมัครงานอ้างอิง อันทำให้งาน PDPA ในงานสรรหาและว่าจ้างบุคลากรมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208