ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> คู่มือแนวทางการดำเนินนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักพิมพ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000143
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 17
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143