ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสหราชอาณาจักรผู้แต่ง นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000210
เลข ISBN 9745596701
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 37
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178