ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ความมหัศจรรย์ แห่ง อุโบสถศีล
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง พระครูวิมล บุญโกศล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 01000272
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-07-30
จำนวนหน้า 84
รายละเอียด หนังสือเล่มนเป็นเข็มทิศที่ชี้นำทาง บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามได้เกิดแสงสว่างในภายเบื้องหน้า ชี้บอก ขุมทรัพย์ (อริยทรัพย์) ในภายเบื้องหน้าเช่นกัน ชีวิตของฆราวาส ย่อมเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ ดิ้นรนไปแต่ละวัน หากไม่มีสติปัญญาพอเรา จะเสียโอกาสในความเป็นมนุษย์ของเรา ในภูมิภพมนุษย์จึงเป็นภูมิที่ สูงส่งสามารถนำพาตัวเองพ้นวัฏฏะสงสารได้ ฉะนั้น เราควรมาสร้าง คุณค่าให้กับตัวเองสมกับภูมิภพในความเป็นมนุษย์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70