ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> คู่มือสูงวัยอย่างสมาร์ท
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 01000280
เลข ISBN 9786165263689
ปีที่นำเข้า 2014-07-30
จำนวนหน้า 81
รายละเอียด คู่มือดูแลตนเองของผู้สูงวัย เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นตาม เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ปัญหาความเสื่อมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้น มักเชื่อมโยงถึงเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ชีวิตของผู้สูงวัยมีความสุขขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้สูงวัยควรรู้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67