ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> กฎหมายอุตสาหกรรม : พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิฑูรย์ สิมะโชคดี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001196
เลข ISBN 9748328465
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 332
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเล่มแรกและเล่มเดียวของไทย ที่เกี่ยวกับ กฎหมายอุตสาหกรรม และ กฎหมายว่าด้วยโรงงานในฐานะที่เป็นทั้ง ตำรา ทางกฎหมาย และ คู่มือทางปฏิบัติ เนื้อหาที่สำคัญ อาทิ หลักกฎหมายอุตสาหกรรม คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา คำพิพากษาเกี่ยวกับโรงงาน เป็นต้น...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76