ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คุณภาพ คือ การปรับปรุงอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิฑูรย์ สิมะโชคดี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001300
เลข ISBN 9748326896
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 265
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ของชุด คุณภาพ คือ ความอยู่รอด เมื่อเราเชื่อมั่นใน คุณภาพ คือ ความอยู่รอดของทุกคนและทุกองค์กรแล้ว การเรียนรู้ ถึงความต้องการของูลกค้าเพื่อที่จะได้ทำให้ลูกค้าประทับใจ จึงเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้เลย และเมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยน แปลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากข้อเสนอแปลกใหม่ของ คู่แข่ง และกระแสโลกาภิวัตน์ การหยุดนิ่งอยู่กับที่จึงเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตาย เราจึงต้อง ปรับปรุง คุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป..................
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.179.41