ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การตลาดมุมกว้าง : Marketing Panoramaอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003304
เลข ISBN 9786165152716
ปีที่นำเข้า 2014-02-06
จำนวนหน้า 258
รายละเอียด eting Panorama (การตลาดมุมกว้าง)” เล่มนี้ได้สะท้อนให้เห็นสภาวะโลกปัจจุบันที่สิ่งต่างๆ ล้วนเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายก้าวข้ามขอบเขตของพื้นที่และกาลเวลา จึงทำให้งานการตลาดต้องถูกทบทวนโดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของลูกค้าและการปฏิสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือการเมือง ก่อเกิดเป็นโลกเชิงซ้อน (Multiple Realities) นำพาไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่สมดุล โดยกลับมาตั้งหลักใหม่ คิดทบทวนความหมายชีวิตและการตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังข้อเสนอในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.62.144