ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> พุทธพบวิทย์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ว.วชิรเมธี,วิทย์ สิทธิเวคิน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003312
เลข ISBN 9786165154765
ปีที่นำเข้า 2014-02-07
จำนวนหน้า 170
รายละเอียด ถอดรหัสธรรมผ่านมุมมองของ พระอาจารย์ ว.ชิรเมธี และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน "พุทธพบวิทย์ฯ ช่างคิด พบช่างถาม" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านถอดรหัสธรรมผ่านมุมมองของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผ่านสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง นับแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน จนถึงสิ้นลมหายใจสุดท้าย ดับขันธ์พระปรินิพพาน ที่ป่าต้นสาละ เมืองกุสินารา เนื้อหาในเล่มเป็นความพยายามหาคำตอบว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ชาวพุทธในพุทธศักราชนี้ หรือ 2,598 ปีหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้น ตั้งคำถาม ปิดใจในการรับธรรมะ หรือแม้แต่ปฏิเสธการคงอยู่ของพระพุทธศาสนา และพยายามที่จะหาวิธีในการคลี่ปมประเด็นพวกนั้นออกมา ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.74