ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การตลาดเหนือชั้น กลยุทธ์พร้อมรบอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พีเพิลมีเดียบุ๊คส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ พีเพิลมีเดีย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02004195
เลข ISBN 9786167318264
ปีที่นำเข้า 2014-10-14
จำนวนหน้า 194
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่ออธิบายกลุยุทธ์ทางการตลาด การทำธุรกิจที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันโดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นเรื่องจริงประกอบการอธิบาย เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจง่ายและเกิดความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการของท่าน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.86.95