ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> บริหารคนเหนือตำราอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์ (2ปี)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006368
เลข ISBN 9786167008226
ปีที่นำเข้า 2017-05-30
จำนวนหน้า 274
รายละเอียด ตำรา คือ ความรู้ที่เป็นระบบและมีคุณค่า แต่สิ่งที่อยู่เหนือตำรา คือ ประสบการณ์ เพราะการเผชิญหน้าในสถานการณ์จริง มีหลายสิ่งที่ตำราไม่ได้เขียนบอกไว้ ในการบริหารคนจึงต้องใช้ทั้งความคิด และหลักการที่เป็นระบบมาแตกยอดสู่แนวคิดปฏิบัติใหม่ หนังสือ “บริหารคนเหนือตำรา” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการบริหารพฤติกรรมองค์กร เทคนิคการพัฒนาคน วิธีการเพิ่มคุณค่าจากทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ มุ่งเน้นที่จะจุดประกายความคิด ท้าทายการทำงานแบบเพื่อนร่วมอาชีพสามารถเก็บเกี่ยวไปสร้างความเข็มแข็งในงาน HR และเพื่อ ให้ผู้นำสามารถบริหารคนเพื่อสร้างความสำเร็จแก่องค์กรต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208