ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> อะไรๆก็บวกได้ ด้วยพลังสมองอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยุทธนา ภาระนันท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์ (2ปี)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006396
เลข ISBN 9786167536002
ปีที่นำเข้า 2017-05-30
จำนวนหน้า 250
รายละเอียด หนังสือ อะไรๆ ก็บวกได้...ด้วยพลังสมองยิ้ม เล่มนี้ แบ่งเนื้อหาพลังคิดบวกตามการใช้สมองว่าใช้ซีกใดใน 2 ซีก ได้แก่ หากใช้สมองซีกซ้าย (Left hemisphere) มากก็ให้ชื่อเนื้อหาส่วนนี้ว่า “คิดบวกด้วยพลังสมองซีกซ้าย” แต่หากใช้สมอง ซีกขวา (Right hemisphere) มาก ก็ให้ชื่อเนื้อหาส่วนนี้ว่า “คิดบวกด้วยพลังสมองซีกขวา” และหากใช้สมองทั้ง 2 ซีก (Bilateral hemisphere) มาก ก็ให้ชื่อเนื้อหาส่วนนี้ว่า “คิดบวกด้วยพลังสมอง 2 ซีก” และหากใช้สมองเชิงรุกในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตซึ่งต้องใช้สมองส่วน Prefrontal cortex คือกลีบสมองส่วนหน้ามาก ก็ให้ชื่อเนื้อหาส่วนนี้ว่า “คิดบวกอย่างยั่งยืนด้วยพลังสมองเชิงรุก (Proactive brain)”
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.179.41