ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> คู่มือชีวิต ภาคศีลธรรม (The User Guide to Life)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศุภวรรณ พ.พรรณวงศ์ กรีน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง การดำเนินชีวิต
รหัสหนังสือ­ 02001663
เลข ISBN 9743896643
ปีที่นำเข้า 2009-05-15
จำนวนหน้า 336
รายละเอียด พระพุทธองค์ไดเปรียบมนุษย์ไว้กับดอกบัวทั้งสี่เหล่า บ้างยังจมอยู่ใต้น้ำ บ้างปริ่มน้ำ บ้างโผล่พ้นพื้นน้ำ และบ้างก็มิดหายไปในโคลนตม สรรพนรชนที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็มิผิดแผกไปจากดอกบัว การเข้าถึงพระนิพพานมิใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นการย้อนกลับไปหาสิ่งที่ง่ายที่สุด ทว่าลึกซึ้ง...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.221.70.232