ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> Excellent Sources for Global Businessอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง เศรษฐศาสตร์, การบริหาร -- การตลาด
รหัสหนังสือ­ 02001705
เลข ISBN 9749492560
ปีที่นำเข้า 2007-03-30
จำนวนหน้า 441
รายละเอียด ในยุคปัจจุบันทุกคนต้องยอมรับว่าธุรกิจนั้นดำเนินอยู่ในภาวะที่การแข่งขันทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การขยายตลาดสู่ต่างประเทศจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการค้าและเพิ่มยอดขายได้อย่างมั่นคง Excelent Sources for Global Business จึงได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อลูกค้า ซื้อสินค้า หรือค้นหาแหล่งวัตถุดิบและเครื่องจักร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21